Krátkodobé nebo dlouhodobé vízum při práci v ČR?

Cizinci mohou v ČR pobývat na základě specifických typů povolení. Může to být dlouhodobé nebo krátkodobé vízum. Jaké jsou v nich rozdíly?

Krátkodobé vízum

Krátkodobý pobyt cizinců se může odehrávat v režimu bezvízového styku, případně je nutné si opatřit tzv. krátkodobé vízum.
To znamená, že žadatel může na území ČR strávit nejvýše 90 dní v období trvajícím nejdéle 180 dní.
Udělují se za účelem:

 • turistiky
 • zdravotním
 • obchodním
 • kulturním
 • sportovním
 • návštěvy (pozvání)
 • oficiálním (politickým)
 • studia, školení, stáže
 • vědeckého výzkumu
 • zaměstnání
 • sezónního zaměstnání
 • zácviku
 • ostatní

Do stejné kategorie jsou navíc zahrnuta i letištní průjezdní víza.

Obrázek3
 
K žádosti o vízum je nutné přiložit:

 • cestovní doklad
 • doklad o zajištění ubytování
 • 1 fotografii
 • doklad prokazující příbuzenský vztah
 • souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků
 • prostředky k pobytu

Na požádání je cizinec povinen doložit rovněž doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, eventuálně také doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.

Dlouhodobé vízum

Dlouhodobé vízum je určeno pobytu delšímu než 90 dnů. Vydává se za účelem:

 • účel studium
 • mimořádné pracovní vízum
 • účel podnikání
 • účel rodinný
 • účel sportovní
 • účel kulturní

Žádost o dlouhodobé vízum se podává na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Tuto žádost lze podat pouze v případech, které jsou zákonem stanoveny.
K žádosti o vízum je nutné přiložit:

 • cestovní doklad (originál)
 • fotografie, pokud nebude pořízen obrazový záznam cizince
 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území
 • doklad potvrzující účel pobytu na území
 • prostředky k pobytu na území
 • souhlas rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců nebo poručníků

Případně doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, případně doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.

Obrázek4
 

Jak probíhá řízení o vydání víza

Řízení o této žádosti podléhá režimu zákona o pobytu cizinců. Zastupitelský úřad si vyhrazuje právo pozvat zájemce na pohovor.

Dlouhodobý pobyt

Pod pojmem dlouhodobý pobyt se rozumí dlouhodobá víza za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu. Dlouhodobý pobyt se uděluje na jeden rok, případně na 2 roky v případě společného soužití rodiny.
Cizinec by si měl poté vyzvednout povolení k pobytu. Rovněž je cizinec povinen doložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území.
Dlouhodobý pobyt se uděluje za účelem:

 • zaměstnání (zahrnuje se sem zaměstnanecká karta, modrá karta a karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance)
 • studia
 • vědeckého výzkumu
 • sloučení rodiny
 • investování
 • pobytu rezidenta jiného členského státu EU

Jak vidíte problematika vhodného víza pro cizince při práci či pobytu v ČR je poměrně obsáhlá. V případě, že si nejste jisti, které vízum je vhodnější, využijte služeb agentury IRS Czech, která se na tuto oblast specializuje. Poradí vám nejvhodnější řešení a samozřejmě může pomoci i s vyřízením. Více na www.irsczech.com.

4/5 - (3 votes)

Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup