Možnost půjčky do 5000 využívá stále více spoluobčanů. Stává se čím dál častěji prostředkem k doplnění nedostatku financí před další výplatou. Jako člověk, který jen velmi nerad využívá těchto možností, musím ale před jejím nadužíváním varovat. Vždy je třeba pečlivě zvážit, zda je opravdu nezbytně nutné si ji pořizovat. Nezpochybňuji její užitečnost, ale jsem toho názoru, že je potřeba mít na paměti, že je to krajní řešení, které by měl člověk využívat jen v opravdové krajní nouzi a neřešit s ní jednorázové rozmary.

Pořád je to dluh

Pořád je to půjčka a ta se musí splatit a i když bývá u některých poskytovatelů první zdarma, při opakování už zaplatíme nějakou částku navíc. Její splatnost bývá často 30 dní. A výplatu dostáváme také pouze jednou za měsíc. Je tedy nutné myslet dopředu a dobře zvážit, zda jsme schopni částku řádně splatit, i když je tak malá, abychom se později nedostali do ještě větších finančních problémů.