Spolehlivost, důkladnost a přesnost provedení se zrozencům v tomto znamení nedá upřít. Možná si říkají, jednou důkladně, než třikrát špatně. Snad je to i tím, ...