Půjčovna dodávek Praha půjčuje vozidla i vodákům


Vydejte se na vodu s přepravní dodávkou

PÅ™edběžné odhady slibují dostatek vody – globální oteplování v důsledku emisí oxidu uhliÄitého je mnoha odborníky považováno za podvod století. Ve skuteÄnosti dochází spíše k extrémům v proudÄ›ní vzduchové hmoty a k následným jevům, jako jsou období sucha, extrémní vedro, Äi lokální povodnÄ›. V roce 2020 jsme mohli zaznamenat jeden z tÄ›chto výkyvů a ve srovnání s rokem 2015, kdy byla koryta Å™ek téměř vyschlá, letos Å™ešíme problém spíše opaÄný.

vodáci v Krumlově

To je vÅ¡ak dobrá zpráva pro vodáky, kteří mohou splouvat horní úseky říÄních toků, kde je v létÄ› ménÄ› vody, napÅ™. na OhÅ™i nebo na Lužnici.

Zadní steh

Možná jste se setkali s termínem „zadní steh“ v souvislosti s transportem vÄ›cí v průbÄ›hu vodácké plavby. Tato terminologie se stala oblíbenou zejména s nárůstem vÄ›tších možností pořízení moderních vozidel s velkým nákladovým prostorem. Dnes má téměř každá poÄetná rodina k dispozici osobní vůz, oblíbené jsou zejména „kombíky“ se stÅ™eÅ¡ními hagusy, kam lze vyskládat velké množství zavazadel. Pokud vÅ¡ak podnikáte plavbu po Å™ece v partÄ› lidí, může se hodit pÅ™epravní dodávka z půjÄovny dodávek Praha, a to právÄ› v souvislosti se zadním stehem.

plavba po řece

Tento výraz znamená každodenní pÅ™esun jednoho z Älenů výpravy do pÅ™edpokládaného místa zakonÄení denní plavby tímto vozidlem, v nÄ›mž jsou uložena vÅ¡echna zavazadla, a není nutné je tedy pÅ™evážet pracnÄ› v lodích. Vůz může sloužit zároveň jako pohotovostní, v případÄ› nÄ›jakého úrazu Äi nehody pÅ™i plavbÄ›, v ideálním případÄ› má k dispozici přívÄ›sný vozík, kam se dají uložit i poÅ¡kozená plavidla, anebo jízdní kola a kombinovat vodácké putování s cykloturistikou.

Výhodou tohoto Å™eÅ¡ení je možnost být vÅ¡ichni pohromadÄ›, mít pÅ™ehled o svých zavazadlech a nebýt zcela závislí na kempech, uÅ¡etÅ™it za náklady na jízdné, kdybyste museli cestovat vlakem nebo více auty. O vypůjÄení dodávek na vodu je také velký zájem, proto je vhodné provést pÅ™ed hlavní letní sezonou vÄasnou rezervaci.