Může se delfín utopit?

Delfín skákavý vypadá, jako by se na svět stále usmíval. Je bohužel pravda, že zásluhou člověka k tomu moc často důvod nemá. Člověk je totiž jeho nepřítel číslo jedna. A to i přesto, že se delfín k člověku chová naprosto přátelsky.
o   Kromě toho, že člověk delfína dokázal zneužít dokonce i pro válečné účely, stává se i to, že se delfín nešťastnou náhodou zaplete do rybářských sítí a utopí se.
Možná vypadá trochu nelogicky, že se tvor, který žije v moři nebo oceánu, utopí. Ale jak známo, delfín patří mezi savce, kteří mají plíce a nikoliv žábry.
o   Pokud se v potřebnou chvíli nenadechnou potřebného kyslíku, udusí se jako každý jiný savec.
delfín v moři
Tak jako všichni kytovci, mají i delfíni nozdry na vrcholu hlavy. Delfíni skákaví patří mezi ozubené kytovce. Mohou tedy lovit různé ryby a hlavonožce, kterých za den zkonzumují až sedm kilogramů. Zajímavé je, že delfíni vůbec nepijí. Veškerou vodu získávají z ulovené kořisti.
cvičení delfínů

Světu delfínů vládnou určitá pravidla

Ačkoliv mají delfíni skvělý sluch i zrak, pod vodou se orientují především pomocí takzvané echolokace.
·        Což je vysílání ultrazvukových vln, které jsou pro člověka neslyšitelné a které se odrážejí od předmětů, které jsou ve vodě.
Podle ozvěny, která odrazem vznikne, pozná delfín, jaký předmět má právě před sebou. Tak dokáže identifikovat i hejno ryb v kalné vodě. A to třeba i na vzdálenost stovek metrů. To, co většinu lidí napadne v souvislosti s delfíny, je jejich vysoká inteligence. Někteří vědci dokonce tvrdí, že jsou stejně chytří jako lidé. Mají prý ve skupinách různá postavení a rozpoznávají se i podle pojmenování.
obrázek delfína
o   Je zajímavé porovnávat inteligenci člověka a delfína.
o   Protože mě nenapadá jediný příklad toho, že by delfíni vyhlásili někomu válku, nebo někoho zabili jen tak pro zábavu.
o   Myslím, že by vědci měli své poznatky přezkoumat a upřesnit.