Průměrná mzda v Česku

Průměr všech mezd v České republice se pro třetí čtvrtletí ustálil nad částkou 29 tisíc, konkrétně 29 050 Kč. Potvrdila tak svůj dosavadní vývoj, od roku 2013 totiž průměrná mzda každým rokem stoupá. O datech z letošního podzimu informoval v pondělí Český statistický úřad (ČSÚ). Vzestup byl vypočítán jako 6,8 % oproti předchozímu roku. Za stejné období stouply průměrné spotřebitelské ceny o 2,5 %, po přepočtu tak vyjde hodnota vzrůstu na cca 4,3 %. Výdělečnějšími jsou i nadále muži, jejich průměrná mzda 27 486 Kč, u žen se částka vyšplhala pouze na 22 584 Kč.
bankovky a mince
I přes stálý příznivý růst se začínají objevovat první negativní názory. Ty jsou do jisté míry pravdivé už nyní, průměrná hrubá mzda sice mezi druhým a třetím čtvrtletím opět stoupla, příbytek však už nebyl tak velký, jako mezi prvním a druhým. Růst mezd totiž začíná převyšovat růst produktivity práce a zaměstnavatelé tak budou nuceni opět výplaty trochu „přiškrtit“.

Mzdy v předchozích letech

 Jak už bylo zmíněno, růst je nepřetržitý už po několik let a souvisí tak s příznivým růstem české ekonomiky. Zvyšování mzdy bylo po roce 2010 zpočátku spíše mírného rázu, od roku 2013 však stoupá po relativně velkých celcích. Rozdíl mezi rokem 2010 a 2016 je větší, než 3 000 Kč za měsíc. Překračuje tak stoupání cen spotřebního i dalšího zboží, což poukazuje na celkem stabilní ekonomiku. Pokud ta dorazí na vrchol, bude se příbytek opět lehce zpomalovat, popřípadě se zastaví úplně, v současné době však čeští ekonomové neočekávají žádné přílišné ztráty v tomto směru.
česká koruna
Momentální stav české ekonomiky je příznivý i pro hledání nové práce, nezaměstnanost totiž stále klesá. To dává možnost snadněji nalézt práci hlavně absolventům škol, kteří tak oproti předchozím létům nemají tak velké problémy nalézt po vystudování uplatnění. Velmi vyhledávanými pracovními pozicemi jsou hlavně ty z technických oborů.