Spousta možností použití, spousta variant to je stínící technika!


Spousta možností použití, spousta variant to je stínící technika!

NÄ›kdo nesnáší, když ho tahá z postele sluníÄko, nÄ›komu vadí ÄernoÄerná tma pÅ™i spaní. Pokud máme vhodné zastínÄ›ní, tak si se svÄ›tlem i tmou můžeme pÄ›knÄ› pohrát. PoÅ™iÄte si interiérové žaluzie a rolety a s nimi to hraní půjde snadno. Interiérové žaluzie a rolety mají možnost propouÅ¡tÄ›t tolik svÄ›tla, kolik momentálnÄ› potÅ™ebujeme. Žaluzie mají nastavitelné lamely a rolety zase různÄ› propustné látky. Interiérové žaluzie a rolety to není samozÅ™ejmÄ› jediná možnost, jak docílit takovou intenzitu svÄ›tla nebo tmy, jakou chceme. Na trhu jsou i další typy stínící techniky, se kterou si můžete zase jinak pohrát!